Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

   Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Eezy Osk:n (Y-tunnus 2197002-2, jäljempänä "Eezy") tarjoaman jobit.fi -nimisen palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön. Jobit.fi-palvelu on markkinointikanava, jossa Eezyn käyttäjät voivat markkinoida töitään ja osaamistaan, sekä toimeksiantajat voivat ilmoittaa avoimista työtehtävistään. Palvelu on avoin Eezyn käyttäjille ja yrityksille sekä täysin ilmainen Eezyn käyttäjille. Palvelua käyttävä taho (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti hyväksyessään Palvelun käyttöehdot.


   Käyttöehdot

Palvelun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan profiilin luonnissa ja ylläpidossa yleisiä hyvän maun mukaisia tapoja sekä Suomessa voimassaolevien lakien mukaisia määräyksiä mm. laittoman sisällön käytön suhteen. Laittoman sisällön käyttö tai sellaiseen linkittäminen, rikollinen tai epäsäädyllinen toiminta johtaa käyttäjätilin lukitsemiseen ja tarvittaessa rikostutkinnan käynnistämiseen.

Palvelun Käyttäjä tiedostaa ja varmistaa, että hänellä on tekijänoikeudet tai tarvittavat luvat profiilissaan käyttämäänsä materiaaliin.

Käyttäjä vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Käyttäjä myöntää Eezylle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Eezyllä on myös oikeus käyttää palveluun luotuja sisältöjä (esim. kirjoituksia, kuvia, videoita) Palvelun markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä tai yksityisiä chat-keskusteluja, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

   Palveluun kirjautuminen ja palvelusta irtisanoutuminen

Palveluun kirjaudutaan Eezyn extranetin tunnuksilla. Kunkin Käyttäjän kirjautumistiedot ovat samat, kuin hänen Eezyn extranetin kirjautumistiedot. Näin ollen Eezyn extranetissä tehdyt sähköposti- ja/tai salasanamuutokset vaikuttavat suoraan Palvelun kirjautumistietoihin.

   Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Eezyn tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Eezy ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Eezy ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Eezylle sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

   Lisätietoja

Palvelua koskevat kysymykset ja palautteen voi antaa osoitteeseen info@jobit.fi