Koulutusta, luentoja ja konsultointipalvelua monikulttuurisuudesta terveydenhuoltoalalle!

 

 

Suomeen tulee enenevässä määrin maahanmuuttajia. Heidän ohtaaminen hoitotyössä asettaa uusia haasteita sekä hoitolaitoksille että hoitohenkilökunnalle. Muun muassa kulttuurien erilaiset terveys- ja sairauskäsitykset vaativat hoitajan kulttuurista osaamista ja taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa oikein ja erilaisuutta huomioon ottaen. 

Tunnen suomalaisen terveydenhuollon sekä suomalaisten, että ulkomaalaisten silmin. Tavoitteeni on kehittää henkilökunnan taitoa kohdata vieraasta kulttuurista tulevaa.

Luennot ovat käytännönläheisiä ja kuulujat saavat arvokkaita "työkaluja" käsiinsä, miten toimia eri tilanteissa.

Tervetuloa kotisivulleni: www.monikulttuurinenhoito.fi

Ilmoittajalla ei ole profiilia