Dokumenttien hallinta,raportointi ERP:n tueksi,tietokantojen suunnittelu ja teko,IT tuki

Dokumenttien hallintajärjestelmät

Raportointien suunnittelu ja teko (tietokannoista, tiedostoista)

Tietokantojen suunnittelu ja teko

Dedikoitujen- ja virtuaalipalvelimien vuokraus ja ylläpito

IT-ympäristöjen ylläpito ja etätuki

Ilmoittajalla ei ole profiilia